Slovenský report k vášmu Gallup dotazníku

Čo sa v našom reporte dozviete o každom z vašich TOP 10 talentov?
  • krátky popis talentu
  • hodnoty talentu
  • podrobný popis talentu
  • čo talent prináša
  • čo talent potrebuje
  • škála, na koľko daný talent používam
  • tipy na rozvoj potenciálu
  • silné stránky talentu
  • tienisté stránky talentu
  • krátky popis všetkých 34 talentov vo vašom poradí
A ako bonus sme pripravili priestor na reflexiu a hlbšiu prácu s talentami.

25