Empowered Leadership

Leadership je pojem, ktorý v každom evokuje niečo úplne iné. Ak by sme sa zapojili do diskusie na tému „ideálny líder”, pravdepodobne by sme dospeli k toľkým rôznym názorom, koľko by bolo účastníkov v diskusii. Jeho korene siahajú až do dávnych čias, kedy lídri viedli svoje kmene do boja, až po komplexné prístupy k rozvoju lídra, s ktorými sa stretávame dnes. Počas histórie prešiel leadership rôznymi trendmi a zmenami, od autokratických štýlov cez situatívne, adaptívne, „servant leadership“, až po zdôrazňovanie emocionálnej inteligencie u lídrov. Pamätám si, kedy mi jeden účastník na tímovom workshope povedal, že s napätím vo firme čakajú, z akého školenia zase ich šéf príde. Všetko hneď na nich skúša, a že je to častokrát úplne neprirodzené. Navyše si vraj jednotlivé metódy dokonca odporujú.

Vedeli ste, že na svete existuje viac ako 33 miliónov štýlov vedenia?

V skutočnosti ich existuje ešte viac! Toto ohromujúce číslo podčiarkuje neuveriteľnú rozmanitosť medzi lídrami a množstvo prístupov k leadershipu. Každý líder je jedinečný, disponuje vlastnými kvalitami a silnými stránkami. Práve na týchto princípoch stojí Empowered Leadership.

Odmocnite sa a vyčnievajte nad trendmi

V dnešnom rýchlo sa meniacom obchodnom svete je často tendencia, že lídri sa snažia napodobňovať úspech iných. Navštevujú drahé tréningové programy, v snahe sformovať sa do niečoho, čím prirodzene nie sú. Ľudia však dokážu cítiť, keď lídri nie sú autentickí, čo môže postupne podkopávať dôveru. Navyše, takéto neautentické snahy sú často neudržateľné a môžu viesť k návratu k tradičným, zaužívaným vzorcom vedenia.

Prečo by sme teda neumožnili každému lídrovi objaviť svoj konkrétny, autentický štýl vedenia? Preto vedieme lídrov, aby spoznali svoju pravú podstatu a objavili svoj vlastný jedinečný leadership štýl. Rozmanitosť a jedinečnosť medzi lídrami predstavujú silu, na ktorej je Empowered Leadership postavený.

Ako na to?

CliftonStrengths od spoločnosti Gallup umožňuje lídrom identifikovať ich silné stránky a talenty. Cesta od spoznania svojho vlastného štýlu až po diverzitu talentov svojich ľudí v tíme umožňuje hlbšie porozumieť tomu, čo ich robí výnimočnými. Pravdepodobnosť nájsť lídra, ktorý vedie, motivuje, komunikuje a rozhoduje presne tak, ako vy, je v podstate nemožná.

Je načase, aby lídri vybočili z nastavených trendov a stali sa najlepšími verziami seba samých. Táto cesta vedie nielen k osobnému rastu, ale aj k zvýšeniu efektivity a angažovanosti našich tímov. Zachovajme si vernosť sami sebe a neustále sa vyvíjajme v duchu autenticity a unikátneho štýlu leadershipu.

Empowered Leadership nám pripomína, že vedenie je oveľa viac než len nasledovanie trendov alebo pokus o napodobňovanie iných. Je o autenticite, objavení svojich talentov a vedení tímov spôsobom, ktorý je jedinečný. Keď sa odvážime byť sami sebou a rozvíjať sa v duchu autenticity, otvárame cestu k osobnému rastu a lepšiemu vedeniu. Empowered Leadership nám pripomína, že každý z nás môže byť výnimočným lídrom vo svojom vlastnom štýle.