Július Cíba

Talentový mentor

julius.ciba@lipa.coach

Som tu, aby som vám pomohol uspieť na vašej talentovej ceste. Vyťažujem zo svojich dlhoročných skúseností s leadershipom početných tímov (>500) v korporátnom automotive prostredí. Verím, že každý máte slobodu vytiahnuť zo seba superstar, pre ktorú ste sa narodili. Môj potenciál, teda to absolútne najlepšie, čoho som schopný, je hlavným meradlom, s ktorým sa porovnávam. Tým posúvam seba aj okolie do plnohodnotnejšieho prežívania života cez silné stránky. Mojou víziou je vybudovať kultúru v našich firmách, aj kultúru v spoločnosti, založenú na silných stránkach.

Som tiež nadšencom prírody, studenej vody a života. Zaujal ma svet včiel a ich spolunažívania ako superorganizmu, doplnil som si aj vzdelanie v tomto odbore a vediem občianske združenie Naše včely o.z., pre osvetu v oblasti environmentu. Čas strávený pri včelách je jedna z najlepších foriem meditácie a kultivácie človeka.

Produktívny / Učiaci sa / Vzťahy / Sebaistota / Nápady / Jedinečnosť / Významnosť / Sústredenosť / Pozitivita / Zodpovednosť