Petr Sládek

Talentový mentor

petr.sladek@lipa.coach

V každém z nás se skrývá neprobuzený potenciál ve formě jedinečných talentů, které představují klíč k dosažení výjimečnosti. Tento potenciál je jako plamínek, který často hoří tiše a nenápadně. Životním úkolem každého z nás, je tuto vnitřní sílu rozdmýchat do plného plamene, což nám přinese do života úspěch, rovnováhu a naplnění.

Mé poslání a výjimečný talent spočívá právě v schopnosti rozpoznat tento skrytý plamínek v druhých a pomoci jim ho rozhořet do plné síly. S pomocí mého hlubokého porozumění a schopnosti empatie dokáži vytvářet vztahy založené na důvěře a propojení. Tyto dovednosti se stávají klíčovými pro budování silných a úspěšných týmů.

Mým životním cílem je vytvářet lepší svět pro sebe i ostatní. Naplňuje mě práce s lidmi a osobní růst. S více než desetiletou zkušeností v práci s psychikou, emocemi a lidským potenciálem jsem pevně přesvědčen, že změnou sebe můžeme dosáhnout neuvěřitelných výsledků.

Mimo pracovního nasazení jsem vášnivým sportovcem, nadšeným cestovatelem a milovníkem přírody.

Jedinečnosť / Učiaci sa / Strategický / Prepojenosť / Nápady / Empatia / Intelekt / Prispôsobivosť / Maximalizujúci / Organizátor