Stanislava Jantelová

Talentový mentor

stanislava.jantelova@lipa.coach

Som osoba, ktorá rozumie ale aj vníma, vidí a cíti aj to, čo na prvý pohľad nie je vidieť. Odjakživa ma láka interakcia s ľuďmi a individuálny prístup k nim. Moja kreatívna povaha ma vždy viedla k hľadaniu riešení v rôznych situáciách. Veľkými pomocníkmi sú pre mňa stratég a pozitivita. Komunikácia je dôležitým prvkom toho ako môj pozitívny svet funguje. Niekoľkoročné skúsenosti v korporátnej sfére v oblasti motivácie ľudí mi jasne ukázali, akú dôležitú úlohu zohráva práve komunikácia. Verím, že správne slová dokážu ovplyvniť postoje a výkony ľudí. Nie je to iba o hovorení, ale aj o tom, ako efektívne počúvať a reagovať na potreby druhých. Komunikáciu vnímam ako mocný nástroj, či kľúč k rôznym riešeniam a práve preto kladiem dôraz na to, aby som komunikovala citlivo a efektívne. Prostredníctvom silných stránok dokážem ľudí motivovať a posúvať. Chceš vedieť ako na to? Som pripravená počúvať a posúvať vpred Teba a tvoj tím.

Som optimistický dobrodruh s láskou k prírode, športu a dobrému jedlu, ktoré si rada vychutnávam ale aj pripravím. Neoddeliteľnou súčasťou môjho voľného času sú aj knihy, ktoré mi často dávajú krídla ale i vedomosti.

Strategický / Empatia / Komunikácia / Vzťahy / Pozitivita / Jedinečnosť / Nápady / Rozvíjajúci / Aktivátor / Prepojenosť