Gallup CliftonStrengths dotazník ALL34 s individuálnou konzultáciou

Úzašný spôsob ako objaviť svoje talenty a silné stránky. Vďaka Gallup CliftonStrenghts dotzníku máte možnosť lepšie spoznať samých seba a zároveň rozvíjať svoje vzťahy. Vhodné pre všetkých už od 15 rokov. Tento produkt zahŕňa:
  • video sprievodca talentami
  • dotazník CliftonStrengths® 34
  • anglický report od spoločnosti Gallup®
  • slovenský report od LIPA Coaching & Consulting
  • individuálna 90 minútová konzultácia – (osobne/online)

215 

Daruj si jedinečnosť! 

Odhaľ svoj prirodzený talent.

Každý z nás je jedinečný. Pochopením a prácou s našimi silnými stránkami dokážeme dosiahnuť excelentnosť v tom, čo robíme. Byť sebavedomý taký, aký som. Byť sám sebou.

Objavte svoje talenty už dnes.

Poznanie talentov prináša:

  • Sebapoznanie: CliftonStrengths® vám poskytuje hlboké pohľady do vašich talentov a osobností, čím vám umožní lepšie pochopiť samých seba.
  • Osobnostný rast: Získate nástroje na rozvoj a využitie svojich prirodzených darov, čo môže viesť k osobnostnému rastu a rozvoju.
  • Zlepšenie vzťahov: Silné stránky ovplyvňujú, ako budujete vzťahy a komunikujete s inými. Zlepšite svoje medziľudské vzťahy objavením vašich jedinečných talentov.

Prostredníctvom dotazníka CliftonStrengths®, ktorý zmeria intenzitu talentov v 34 témach a usporiada ich, vieme zistiť, v ktorej talentovej téme ste prirodzene doma.

Podobné produkty