Empowered leadership

Intenzívny program pre lídrov, ktorý sprevádza na ceste sebapoznania

cez vytvorenie autentického leadership štýlu

Empowered leadership

Je ucelený program pre lídrov, ktorý integruje princípy Gallupu na posilnenie jedinečných talentov a silných stránok účastníkov. Empowered Leadership vás nechce premeniť na niekoho, kým nie ste. Chce vám ukázať skratku, ako využiť vaše silné stránky a talent, aby ste viedli na základe toho, čo vám je prirodzené.

Ponúka vedecky podložené stratégie na zlepšenie rozhodovacích schopností a výkonnosti, čím podporuje vedenie odolné voči výzvam dnešného rýchlo sa meniaceho sveta. Empowered Leadership je určený pre lídrov, ktorí chcú byť synonymom pre úspech a inováciu vo svojich tímoch. A to nie je všetko – toto je cesta, ako vás vaše podvedomé vedomosti môžu dostať na vrchol, kde vás budú nasledovať tí najlepší.

Ste pripravení stať sa lídrom, ktorého si tímové úspechy neodmysliteľne spájajú práve s vaším menom?

Pre koho je určený:

pre skúsených lídrov (vrcholový manažment spoločnosti), ktorým dáva zmysel rozvíjať svoj potenciál a leadership štýl

Cieľ:

identifikovanie autentického leadership štýlu a jeho praktická implementácia do praxe

Rozsah:

 • 8 vzdelávacích dní v 4 moduloch
 • 12 hodín online workshopov
 • 4 individiduálne „executive“ koučingy
 • 3 mentoringy pre účastníka
 • 2 TOP 5 Gallup dotazník pre kľúčových ľudí vo firme

Cena zahŕňa:

účasť na tréningoch, občerstvenie, obed, spoločné večere, materiály

Iba u nás:

Empowered leadership tool box plný kartičiek (leadership karty, wellbeing, sila a hrana talentov, kontrasty talentov)

Cena: 3 900,-€

bez DPH/celý program

Možná faktuácia po moduloch = 975,- € bez DPH/1 modul

Mám záujem
o 15 minútovú konzultáciu zdarma

Empowered leadership

Cieľ programu

Program je založený na GallupStrengthsFinder a pomôže Vám rozvíjať Vaše sebapoznanie a vedenie. Počas programu budeme pracovať na umocnení Vašich prirodzených talentov a pomôžeme Vám objaviť, ako ich využiť na dosiahnutie Vašich cieľov. Ukážeme Vám, ako Vaša autenticita môže ovplyvniť Vaše rozhodovanie a ako môžete lepšie zahrnúť svoju jedinečnosť do Vášho každodenného života.

Program bude pozostávať z interaktívnych aktivít, koučingu, mentoringu, praktických zadaní a príbehov, ktoré Vám pomôžu získať hlbší vhľad do Vašej osobnosti a štýlu vedenia. Výsledkom bude osobný akčný plán, ktorý Vám pomôže uplatniť Vaše silné stránky a hodnoty vo Vašej práci a aj osobnom živote. Tento program je určený pre lídrov, ktorí sa zaviazali k osobnému a profesionálnemu rastu a sú ochotní investovať čas a úsilie na dosiahnutie svojho plného potenciálu. Veríme, že každý má potenciál stať sa skvelým lídrom!

Popis modulov

19.11. – 20.11. 2024

Jedinečný leader

Existuje veľa prístupov leaderských škôl, ktoré Ti hovoria ako na to. Empowered leadership ťa pozýva na cestu objavenia svojho jedinečného štýlu rešpektujúceho teba, tvoje hodnoty a silné stránky. Na svete existuje viac ako 33 miliónov autentických štýlov leadershipu. V 1. module tohto programu dekódujeme „pin“ k tomu tvojmu.

 • Sebapoznanie lídra cez dotazník Gallup
 • Objavenie jedinečnosti lídra
 • Hodnoty a stratégie lídra

21.1-22.1.2025

Posilni svoj tím

Ľudia dnes vyhľadávajú spoločnosti, pre ktoré nie sú len číslom, ale cítia sa byť súčasťou celku. Evolúciou v leadershipe je budovanie partnerstiev založených na dôvere a vízii. Vďaka kultúre založenej na silných stránkach vyťažíš z rozdielnosti ľudí a premeníš ich na výhodu. Získaš nástroje, ktoré umocnia tvoje leaderstvo a zvýšia tímovú angažovanosť.

 • Tímová diverzita ako konkurenčná výhoda lídra
 • Prerámcovanie stereotypov správania sa
 • Základy koučovania pre lídra

25.3. – 26.3.2025

Motivácia, výkonnosť a well being

Zo skúsenosti pozorujeme, že osobnosť lídra, jeho štýl komunikácie a motivácie má výrazný vplyv na výkonnosť tímu a organizáciu. Balík týchto leaderských zručností povýšiš o schopnosť zachovať si nadhľad nad situáciami a vzťahmi. Udržateľnosť a spokojnosť lídra je kľúčom k dlhodobému úspechu. Toto je Empowered leadership, ktorý inšpiruje teba a tvoj tím na ceste k spolupráci a efektivite zároveň.

 • Spätná väzba a sebareflexia
 • Práca s ľuďmi v odpore
 • Well – being lídra, Stress manažment

27.5.-28.5.2025

Neustály rozvoj a vplyv

Aby nemožné neostalo nemožným úlohou lídra je prijať zdokonaľovanie seba aj druhých za svoj životný štýl. Učiaca sa organizácia a neustály rozvoj zaručuje rozvoj kognitívnych funkcií, konkurencie schopnosti a rastu firmy. Toto je základný princíp „high flow“.

Staň sa ty sám zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete!

 • Spôsoby inšpirovania tímu
 • Kontinuálne vzdelávanie
 • Učiaca sa organizácia

Prihlásiť sa

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Súhlas