Psychologická konzultácia

Na výzvy a prekážky nemusíte byť sami 

Naše psychologické konzultácie predstavujú dôležitý krok na vašej ceste k osobnému rozvoju a sebapoznaniu. Tu sa stretávate s odborníkmi, ktorí vám pomôžu pochopiť a prepracovať sa cez životné výzvy a prekážky, a to všetko v prostredí, kde cítiť podporu, empatiu a porozumenie.

Proces začína prvotnou konzultáciou, kde spolu s psychológom definujete vaše problémy, ciele a očakávania. Tento krok je nevyhnutný na vytvorenie dôvery a otvorenej komunikácie, ktoré sú základom úspešnej terapie.

Následne prechádzame do fázy aktívneho počúvania a dialógu, kde psychológ využíva rôzne techniky a metódy, aby vám pomohol lepšie porozumieť vašim myšlienkam, emóciám a správaniu. Cieľom je poskytnúť vám nové nástroje a stratégie, ktoré vám pomôžu zvládať stres, riešiť osobné problémy alebo zlepšiť medziľudské vzťahy.

 

Proces psychologickej konzultácie

Počas celého procesu sú naše konzultácie prispôsobené vašim individuálnym potrebám. Spoločne pracujeme na identifikácii a posilňovaní vašich silných stránok, ako aj na zvládaní a prekonávaní slabších oblastí. Naše konzultácie sú založené na aktívnej spolupráci a vzájomnom rešpekte.

S našou podporou a odborným vedením sa môžete vydať na cestu zmien, osobného rastu a zlepšenej kvality života. Vstúpte do sveta, kde sú vaše problémy výzvami, ktoré sa dajú premeniť na príležitosti pre rast a rozvoj.

Aký je rozdiel medzi koučingom a psychologickou konzultáciou?

 

Koučing je dynamický a cieľovo orientovaný proces, ktorý vás sprevádza na ceste k dosiahnutiu konkrétnych osobných alebo profesionálnych cieľov. Zameriava sa na rozvoj vašich schopností, zlepšenie výkonu a dosiahnutie vašich ambícií. Kouč pracuje s vami na stanovení a dosahovaní cieľov, rozvíjaní potenciálu a prekonávaní bariér na ceste k úspechu. Ide o proces orientovaný na budúcnosť, ktorý vás podporuje v maximálnom využití vášho potenciálu. 

Psychologická konzultácia sa zaoberá hlbším porozumením vašej psychiky, emocionálnych problémov a správania. Psychológ vám poskytuje priestor na spracovanie minulých skúseností, riešenie súčasných psychologických výziev a zlepšenie celkového duševného zdravia. Tento prístup je viac terapeutický, zameraný na pochopenie a zvládanie hlbších emocionálnych a psychologických problémov, ktoré môžu ovplyvňovať vašu schopnosť dosiahnuť osobné pohodu a životnú spokojnosť.