Vladimíra Sarvašová, PCC

CEO Lipa Coaching & Consulting
Certifikovaný Gallup a ICF kouč, lektor

vladimira.sarvasova@lipa.coach

Som jedinečná v tom, že vidím svet neustále sa meniaci a vyvíjajúci. Hľadám zmysel a pohodu pre nás všetkých, pretože verím, že nájsť zmysel v práci nám pomáha cítiť sa dobre a budovať hlbšie vzťahy.

S rokmi v leadershipe som spoznala tajomstvo úspešných tímov. Mojou vášňou je sprevádzanie lídrov, pretože verím, že to má priamy pozitívny vplyv na ich tímy a organizácie. Moje srdce bije pre ľudí. Som presvedčená, že dobrá podniková kultúra je základom úspechu. Mojím poslaním je pomáhať tímom dosiahnuť ich plný potenciál v príjemnom a produktívnom prostredí. Život plný rôznych kultúr ma naučil byť flexibilnou a otvorenou rôznym perspektívam. Teraz som pripravená podporovať iných a prispieť k pozitívnym zmenám.

A mimo práce patrí moja vášeň folklóru a prírode, čo mi pomáha zachovávať rovnováhu v rýchlej realite dnešného sveta.

Učiaci sa / Nápady / Zberateľ / Vizionár / Strategický / Vzťahy / Disciplína / Sústredenosť / Analytický / Jedinečnosť