Fórum kvality a Six Sigma

Témy konferencie:

  • znižovanie technologických odpadov a nekvality pri lisovaní plastov
  • metrológia a vyhodnocovanie spôsobilosti meracích a monitorovacích zariadení
  • práca s dátami od ich zberu, spracovania, až po ich pokročilé analýzy a rôzne zaujímavosti
  • kvalita v e-mobilite – veľký skok od industry do sveta e-mobility vďaka kvalite
  • zavedenie kvalitného WMS – warehouse management systému
  • rozvoj talentov ľudí, nielen kvalitárov
  • prepojenie kvality s efektivitou výroby
  • kvalita v administratívnych procesoch a jej zlepšovanie
  • výrobná kvalita sériovej aj ručnej výroby