Individuálny koučing silných stránok s dotazníkom

Úzašný spôsob ako objaviť svoje talenty a silné stránky. Vďaka Gallup CliftonStrenghts dotzníku máte možnosť lepšie spoznať samých seba a zároveň rozvíjať svoje vzťahy. Vhodné pre všetkých už od 15 rokov. Tento produkt zahŕňa:
 • video sprievodca talentami
 • dotazník CliftonStrengths® 34
 • anglický report od spoločnosti Gallup®
 • slovenský report od LIPA Coaching & Consulting
 • individuálna 90 minútová konzultácia – (osobne/online)

282 

Odhaľte svoj prirodzený talent.

Každý z nás je jedinečný. Pochopením a prácou s našimi silnými stránkami dokážeme dosiahnuť excelentnosť v tom, čo robíme. Byť sebavedomý taký, aký som. Byť sám sebou.

Objavte svoje talenty už dnes.

Poznanie talentov prináša:

 • Sebapoznanie: CliftonStrengths® vám poskytuje hlboké pohľady do vašich talentov a osobností, čím vám umožní lepšie pochopiť samých seba.
 • Osobnostný rast: Získate nástroje na rozvoj a využitie svojich prirodzených darov, čo môže viesť k osobnostnému rastu a rozvoju.
 • Zlepšenie vzťahov: Silné stránky ovplyvňujú, ako budujete vzťahy a komunikujete s inými. Zlepšite svoje medziľudské vzťahy objavením vašich jedinečných talentov.

Prostredníctvom dotazníka CliftonStrengths®, ktorý zmeria intenzitu talentov v 34 témach a usporiada ich, vieme zistiť, v ktorej talentovej téme ste prirodzene doma.

Vydajte sa na cestu k silným stránkam a lepšej verzii samého seba. Poznaním svojich talentov táto cesta začína. Podporíme ťa v troch dôležitých krokoch:

 1. Name it!  Pomenuj! – Zoznámite sa so svojimi talentami a začnete hlbšie skúmať, ako správanie či rozmýšľanie vám je prirodzené.
 2. Claim it! Potvrď! –  Sledovanie úrovne využívania talentov v bežnom živote. Je váš talent aj vašou silnou stránkou? 
 3. Aim it! Zacieľ! – Používajte svoj talent vedome a užitočne pre vás a vaše okolie. Porozumenie a žitie v súlade s vlastnými talentami prináša vyššiu efektivitu a spokojnosť  práci aj v živote.

Poznanie talentov prináša:

 • Sebapoznanie: CliftonStrengths® vám poskytuje hlboké pohľady do vašich talentov a osobností, čím vám umožní lepšie pochopiť samých seba.
 • Osobnostný rast: Získate nástroje na rozvoj a využitie svojich prirodzených darov, čo môže viesť k osobnostnému rastu a rozvoju.
 • Zlepšenie vzťahov: Silné stránky ovplyvňujú, ako budujete vzťahy a komunikujete s inými. Zlepšite svoje medziľudské vzťahy objavením vašich jedinečných talentov.

Prostredníctvom dotazníka CliftonStrengths®, ktorý zmeria intenzitu talentov v 34 témach a usporiada ich, vieme zistiť, v ktorej talentovej téme ste prirodzene doma.

Podobné produkty