Talent taxi 2

Spoznajte talenty a ich hodnoty. Čo to znamená, že mám talent „vysoko”? Ako na rozvoj talentov? Témou vás prevedú kouči Jana Turzová a Martin Michalenko, moderuje Oliver Jakubík.

3:10 Empatia
6:40 Velenie
10:50 Spoločenský
13:45 Vzťahy
16:15 Ako sa pozerať na talenty. Časté, menej časté talenty
20:00 Čo to znamená že mám talent „vysoko”?
22:30 Rozvoj talentov – ako na to?
23:50 Rekapitulácia talentov
24:30 Myšlienky na záver