Talent taxi 3

Spoznajte talenty a ich hodnoty. Aké sú interakcie medzi talentami a je možné určiť podľa talentu konkrétnu pracovnú funkciu či rolu? Témou vás prevedú kouči Romana Pechová a Martin Michalenko, moderuje Oliver Jakubík.

3:10 Nápady
6:05 Harmónia
8:55 Presvedčenie
10:30 Interakcie medzi talentami
12:30 Je možné určiť talent na nejakú funkciu či rolu?
15:30 Rekapitulácia talentov + ako s nimi pracovať tipy
18:00 Myšlienky na záver