Talent taxi 4

Spoznajte talenty a ich hodnoty. Počuli ste už o Johariho okne? O spätnej väzbe a našom vnímaní. Témou vás prevedú kouči Stanislava Jantelová a Monika Spótová, moderuje Oliver Jakubík.

3:10 Komunikácia
6:55 Intelekt
9:05 Produktívny
13:40 Johariho okno
19:45 Rekapitulácia talentov
23:15 Myšlienky na záver